Báo giá ngay

  NHẬN BÁO GIÁ
  Để Swan Analytical Việt Nam xử lý yêu cầu của bạn một cách nhanh nhất và chính xác,
  xin vui lòng điền đầy đủ thông tin.

  Sodium analytical instruments

  Thiết Bị Đo Sodium (Natri) Online

  Hệ thống phân tích đo liên tục một lượng rất nhỏ ion Sodium trong nước tinh khiết cao, nước nồi hơi….

  Chi tiết >>

  Thiết Bị Đo Sodium (Natri) Online 28cm

  Thiết bị phân tích Sodium trong nước nồi hơi, nước siêu sạch với dãy đo từ 0.1 – 10’000 ppb.

  Chi tiết >>

  Thiết Bị Đo Sodium (Natri) Online 40cm

  Thiết bị phân tích Sodium trong nước nồi hơi, nước siêu sạch với dãy đo từ 0.1 – 10’000 ppb.

  Chi tiết >>