Báo giá ngay

  NHẬN BÁO GIÁ
  Để Swan Analytical Việt Nam xử lý yêu cầu của bạn một cách nhanh nhất và chính xác,
  xin vui lòng điền đầy đủ thông tin.
  Thiết bị đo TOC online
  • Hệ thống phân tích online, đo liên tục TOC (Total Organic Carbon) trong nước tinh khiết và siêu tinh khiết.
   • Đo TOC bằng cách oxy hóa UV và xác định độ dẫn điện.
   • Hệ thống phù hợp kiểm tra theo USP <643> và EP 2.2.44.
   • Tự động thêm dung dịch chuẩn.
   • Tự động pha loãng dung dịch chuẩn 500 ppb TOC as Sucrose và 500 ppb TOC as Benzoquinone.
   • Thời gian phản ứng: < 2 phút
   • Đã kiểm tra tại nhà máy, sẵn sàng lắp đặt và sử dụng ngay.
  • Thông số kỹ thuật

   TOC Measurement
   Dải đo 0,1 tơi 1'000 ppb TOC
   Độ phân giải: ± 0,1 ppb
   Độ dẫn điện tối đa 2µS ở 20°C

   Reproducibility:
   0,1 to 50 ppb
   50 to 1'000 ppb


   ± 1 ppb
   ± 2%

  • Thông tin chi tiết vui lòng tải file datasheet: