Báo giá ngay

  NHẬN BÁO GIÁ
  Để Swan Analytical Việt Nam xử lý yêu cầu của bạn một cách nhanh nhất và chính xác,
  xin vui lòng điền đầy đủ thông tin.
  Bộ hiển thị Transmitter AMI ISE Universal
  • Bộ điều khiển, hiển thị giá trị đo liên tục Ammonium hoặc Nitrat trong nước sạch. Cảm biến và phụ kiện kèm theo:
   • Cảm Swansensor Ammonium hoặc cảm biến Swansensor Nitrate kết hợp với cảm biến tham chiếu Swansensor Reference FL.
   • Cảm biến nhiệt độ Swansensor Temperature (NT5K).
   • Cảm biến Swansensor deltaT-Flow.
   • Buồng chứa mẫu Flowcell M-Flow 10-3 PG
  • Thông số kỹ thuật

   ISE measurement cho một cảm biến ISE (SS Ammonium hoặc SS Nitrate), một điện cực tham chiếu (SS Reference FL), một hoặc 2 cảm biến nhiệt độ NT5K
   Dải đo 0.01 tới 1000 ppm (mg/l)
   Độ chính xác 10%
   Nhiệt độ tham chiếu 25° C
   Tự động bù nhiệt độ
   Temperature measurement (NT5K)
   Dải đo -30 tới 130°C
   Độ phân giải 0.1° C
   Sample flow measurement
   Cảm biến đo lưu lượng điện tử
   Power Supply
   Điện áp
   100-240 VAC (± 10%)
   50/60 Hz (± 5%)
   hoặc 24 VDC (± 10%)
  • Thông tin chi tiết vui lòng tải file datasheet: