Báo giá ngay

  NHẬN BÁO GIÁ
  Để Swan Analytical Việt Nam xử lý yêu cầu của bạn một cách nhanh nhất và chính xác,
  xin vui lòng điền đầy đủ thông tin.

  Nitrate

  Thiết bị đo Nitrate Online

  Bộ giám sát, đo liên tục Ammonium, Nitrate hoặc Flouride trong nước sạch. Được sử dụng cùng với cảm biến Swansensor Oxysafe 1000 tích hợp cảm biến nhiệt độ Pt1000. Sử dụng với các cảm biến Swansensor Ammonium, Nitrate or – Fluoride; Swansensor Reference FL

  Chi tiết >>