Báo giá ngay

  NHẬN BÁO GIÁ
  Để Swan Analytical Việt Nam xử lý yêu cầu của bạn một cách nhanh nhất và chính xác,
  xin vui lòng điền đầy đủ thông tin.

  Waste Water & Effluents

  Các thiết bị giám sát đo lường chất lượng nước trong quá trình sục khí, khử  và thải ra môi trường.

  Chlorine, Ozone, Chlorine dioxide

  Chi tiết >>

   

  Conductivity & Resistivity

  Chi tiết >>

   

  Organics (UV254)

  Giải pháp giúp tiết kiệm năng lượng, cải thiện năng suất các bước xử lý hiệu quả hơn.

  Chi tiết >>

   

  Oxygen (dissolved)

  Sử dụng công nghệ cao hoạt động ổn định lâu dài.

  Chi tiết >>

   

  pH – Redox (ORP)

  Chi tiết >>

   

  Phosphate

  Máy phân tích quá trình đo màu để đo tự động, liên tục phốt phát trong nước uống được. Một phần quan trọng của hệ thống kiểm soát ăn mòn.

  Chi tiết >>

   

  Turbidity

  Chi tiết >>