Báo giá ngay

  NHẬN BÁO GIÁ
  Để Swan Analytical Việt Nam xử lý yêu cầu của bạn một cách nhanh nhất và chính xác,
  xin vui lòng điền đầy đủ thông tin.

  Phosphate

  Thiết bị đo Phosphate HL online

  Hệ thống giám sát tự động, liên tục đo phosphat trong nước nồi hơi, nước làm mát, nước thải…

  Chi tiết >>

  Thiết bị đo Phosphate II Online

  Hệ thống giám sát tự động, liên tục đo Photphat trong nước nồi hơi, nước làm mát, nước thải. Phân tích quá trình so màu tự động, liên tục đo Photphat trong dải đo từ 0.01 đến 10ppm

  Chi tiết >>