Báo giá ngay

  NHẬN BÁO GIÁ
  Để Swan Analytical Việt Nam xử lý yêu cầu của bạn một cách nhanh nhất và chính xác,
  xin vui lòng điền đầy đủ thông tin.

  Chlorine / Ozone / ClO2 analytical instruments

  Chlorination, ozonation and chlorine dioxide (ClO2) are commonly used and effective techniques for disinfecting and sanitizing ultrapure water and treatment systems. Measurements of dissolved chlorine, ozone and ClO2 concentrations are an essential part of high purity treatment processes to assure adequate treatment levels.

  Thiết bị đo CLO dư online Analyzer AMI Trides

  Hệ thống giám sát tự động, đo Clo dư liên tục và các chất khử trùng khác trong nước uống, nước hồ bơi, nước thải…

  Chi tiết >>

  Thiết bị đo CLO dư online Analyzer AMI Codes II

  Hệ thống giám sát tự động, đo Clo dư liên tục và các chất khử trùng khác trong nước uống, nước hồ bơi, nước thải…

  Chi tiết >>

  Thiết bị đo CLO dư/Ozone online AMI Trides Compact

  Hệ thống giám sát tự động, đo Clo dư liên tục và các chất khử trùng khác trong nước uống, nước hồ bơi, nước thải…

  Chi tiết >>

  Thiết bị đo cầm tay Chematest 30

  Chematest 30 của hãng SWAN là thiết bị cầm tay dễ sử dụng nhất từ trước đến nay, bao gồm một loạt các thông số liên quan trong dải đo với phạm vi rộng)

  Chi tiết >>

  Thiết bị đo cầm tay Chematest 35

  Chematest 35 của hãng SWAN là thiết bị cầm tay dễ sử dụng nhất từ trước đến nay, bao gồm một loạt các thông số liên quan trong dải đo với phạm vi rộng

  Chi tiết >>