Báo giá ngay

  NHẬN BÁO GIÁ
  Để Swan Analytical Việt Nam xử lý yêu cầu của bạn một cách nhanh nhất và chính xác,
  xin vui lòng điền đầy đủ thông tin.

  Turbidity

  Thiết Bị Đo Độ Đục Online AMI Turbitrace

  Thiết bị chính bao gồm bộ hiển thị (làm bằng vật liệu nhôm, cấp bảo vệ IP 66 / NEMA 4X), buồng lấy mẫu, cảm biến đo độ đục.

  Chi tiết >>

  Thiết Bị Đo Độ Đục Online AMI Turbitrack

  Thiết bị chính bao gồm bộ hiển thị (làm bằng vật liệu nhôm, cấp bảo vệ IP 66 / NEMA 4X), buồng lấy mẫu, cảm biến đo độ đục.

  Chi tiết >>

  Thiết Bị Đo Độ Đục Online Turbiwell

  Thiết Bị Đo Độ Đục Online Turbiwell dùng phương pháp đo bằng quang, không tiếp xúc trực tiếp với mẫu nước, không gây tụ bẩn ở bề mặt kính

  Chi tiết >>