Báo giá ngay

  NHẬN BÁO GIÁ
  Để Swan Analytical Việt Nam xử lý yêu cầu của bạn một cách nhanh nhất và chính xác,
  xin vui lòng điền đầy đủ thông tin.

  Tổng quan

  Applications High
  Purity
  Water
  Feedwater,
  Steam &
  Condensate
  Pharma
  Water
  Potable
  Water
  Pool &
  Sanitary
  Cooling
  Water
  Waste
  Water &
  Effluents
  Ammonium       View      
  Chlorine / Ozone / ClO2 View   View View View View View
  Conductivity & Resistivity View View View View View View View
  Fluoride       View      
  Hydrazine / Carbohydrazide   View          
  Hydrogen   View          
  Nitrate       View      
  Oxygen (dissolved) View View   View   View View
  pH / Redox (ORP) View View   View View View View
  Phosphate   View   View   View View
  Silica View View          
  Sodium View View          
  Turbidity View View   View View View View
  Total Organic Carbon View   View